Bref WC Excellence Gel Color Aktiv+ Lavender Środek czyszczący do WC 700 ml

18,88 zł / 26,97l


Opis:

Bref WC Excellence Gel Color Aktiv+ Lavender Środek czyszczący do WC 700 ml


Ilość

Składniki

Składniki

<5 % niejonowe środki powierzchniowo czynne
kompozycja zapachowa

Opis produktu

Marka

Bref

Marka producenta

Marka - Henkel

Marka standaryzowana

Marka - Bref

Podmarka

Podmarka - Excellence Gel

Marketing

Kontakt

Henkel Polska Sp. z o.o.

Adres kontaktowy

ul. Domaniewska 41,
02-672 Warszawa

Logotypy stron trzecich

  • Cleanright.eu
  • Green Dot
  • Wstęga Möbiusa

Opis produktu

Żel do toalet Bref Excellence Gel Color Aktiv+ dzięki swojej samoczynnej formule zapewnia higieniczne czyszczenie w łatwy sposób. Usuwa kamień i czyści nawet pod obrzeżem muszli, pozostawiając Twoją toaletę czystą bez żadnych śladów brudu.

Dodatkowe informacje

www.cleanright.eu

Przechowywanie i stosowanie

Rodzaj przechowywania
TypMin. temp. °CMaks. temp. °C
Przechowywać w temperaturze otoczenia540

Przygotowanie i stosowanie

Zamknięcie utrudniające otwarcie przez dzieci: Aby otworzyć, naciśnij zakrętkę z obu stron w oznaczonych miejscach i odkręcaj w lewo. Aby zamknąć, delikatnie zakręcaj aż do usłyszenia kliknięcia. Nanieś produkt pod obrzeżem muszli WC. Pozostaw na 30 min w celu usunięcia trwałych zabrudzeń. Następnie spłucz. W razie potrzeby użyj szczotki klozetowej. Stosować wyłącznie w muszli WC. Natychmiast zmyć rozlania produktu na deskę sedesową.

Przechowywanie

Najlepiej zużyć przed upływem 3 lat od daty produkcji podanej na opakowaniu.

Opakowanie

Rozmiar opakowania

700ml ℮

Wymiar liczbowy

Wymiar liczbowy - 700

Jednostka (specyficzna)

Jednostka (specyficzna) - Mililitrów

Rodzaj opakowania

Typ - Butelka plastikowa

Recykling - pozostały tekst

Dla dalszego recyklingu, zdejmij folię z butelki.

Customer Supplied Pack Data

Wymiary od dostawcy
Wysokość na półce (mm)Szerokość na półce (mm)Głębokość na półce (mm)
2709062

(Zasady Wymiarowania Opakowań GS1)

Waga od dostawcy

Waga brutto - 795

Jednostka sprzedażowa - od dostawcy

Wysokość - 270
Szerokość - 90
Głębokość - 62

Obsługa klienta

Adres producenta

Henkel Srbija d.o.o.,
Bulevar oslobođenja 383,
11000 Beograd,
Serbija
www.henkel.rs,
e-mail: info@rs.henkel.com
Telefon: 011/2072 200

Adres zwrotny

Henkel Polska Sp. z o.o.,
ul. Domaniewska 41,
02-672 Warszawa,
tel. 22 56 56 000
Informacja dla użytkowników i personelu medycznego:
tel. 32 412 01 00,
e-mail: henkel.polska@henkel.com
www.henkel.pl
Informacje dot. postępowania w razie wypadku:
tel. 12 411 99 99

Adres dystrybutora

Henkel Polska Sp. z o.o.,
ul. Domaniewska 41,
02-672 Warszawa,
tel. 22 56 56 000
Informacja dla użytkowników i personelu medycznego:
tel. 32 412 01 00,
e-mail: henkel.polska@henkel.com
www.henkel.pl
Informacje dot. postępowania w razie wypadku:
tel. 12 411 99 99

Telefon kontaktowy

32 412 01 00
32 412 01 00
12 411 99 99

Email kontaktowy

henkel.polska@henkel.com

Adres internetowy

www.henkel.pl

Rozszerzone dane

Regulacje CLP

działanie żrące - Brak hasła ostrzegawczego
wykrzyknik - Brak hasła ostrzegawczego

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

BREF EXCELLENCE GEL COLOR AKTIV+. PL: Środek czyszczący do WC. Niebezpieczeństwo. Zawiera kwas chlorowodorowy i 2,2'(oktadeka-9-nylimino)bisetanol. Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Może powodować korozję metali. Działa szkodliwie na organizmy wodne powodując długotrwałe skutki. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku. Nie wdychać par. Dokładnie umyć ręce po użyciu. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W PRZYPADKU narażenia lub styczności: natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem. Usunąć wyciek, aby zapobiec szkodom materialnym. Przechowywać pod zamknięciem. Przechowywać w pojemniku odpornym na korozję. Całkowicie opróżnione opakowanie usuwać do odpadów komunalnych wg lokalnych zasad.

Nie mieszać z innymi środkami do czyszczenia, gdyż może to powodować powstawanie toksycznego gazu lub ciepła. JEŚLI toksyczne gazy powstałe w wyniku niewłaściwego użycia (zmieszania z wybielaczem lub innym środkiem czyszczącym) są WDYCHANE: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.

Języki na opakowaniu

  • polski

Podzielony opis produktu

Nazwa funkcjonalna - Środek czyszczący do WC
Wariant - Lavender

Dodano produkt do koszyka
× Błąd! Nie udało się dodać produktu do koszyka.

Brakuje Ci jakiegoś produktu? Napisz!