Ace Ultra Power Gel Lemon Odtłuszczający żel z wybielaczem 750 ml

10,29 zł / 13,72l


Opis:

Ace Ultra Power Gel Lemon Odtłuszczający żel z wybielaczem 750 ml


Ilość

Składniki

Składniki

<5% anionowe środki powierzchniowo czynne, związki wybielające na bazie chloru, niejonowe środki powierzchniowo czynne, mydło
kompozycje zapachowe

Opis produktu

Marka

Ace

Cechy

do białych tkanin i powierzchni
wybielacz + środek odtłuszczający
brudzie znikaj, witaj higieno

Marka standaryzowana

Marka - Ace

Podmarka

Podmarka - Ultra

Marketing

Kontakt

Orbico Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres kontaktowy

ul. Wołoska 5
02-675 Warszawa
Polska

Logotypy stron trzecich

  • A.I.S.E.
  • Cleanright.eu

Dodatkowe informacje

www.cleanright.eu

www.fatergroup.com

Przechowywanie i stosowanie

Rodzaj przechowywania
Typ
Przechowywać w temperaturze otoczenia

Przygotowanie i stosowanie

Sposób użycia:

Higiena i czystość w domu
Nałożyć produkt tak, by - pokrył całą powierzchnię; dla lepszego rezultatu pozostawić na 5 minut.
W przypadku dużych powierzchni rozpuścić 120 ml Ace w 5 litrach wody. Ścierki i gąbki prać w 2,5 L wody, dodając 60 ml Ace.

Pranie ręczne:
Bez środka piorącego.

Automatyczna pralka
Dodaj detergent do prania głównego.
Dodaj do prania wstępnego.

Wskazówki dotyczące bezpiecznego stosowania: stosować na linoleum/aluminium. Nie stosować na: zniszczonych powierzchniach, porysowanych, malowanych/lakierowanych, wgniecionych urządzeniach. Przestrzegać wskazówek dostawcy urządzenia. W razie wątpliwości wypróbować na niewidocznym fragmencie. Po zastosowaniu na metalu, gumie, winylu natychmiast spłukać. Unikać kontaktu z: dywanami, drewnem, tapetami. Nie pozostawiać produktu na powierzchni dłużej niż 10 minut. Produkt nieodpowiedni do ubrań z wełny, jedwabiu i kolorowych. Na białych ubraniach z kolorowymi wzorami w razie wątpliwości wypróbować na niewidocznym fragmencie, stosując rozcieńczony produkt. Nie wystawiać na działanie ciepła ani bezpośredniego światła słonecznego. Zawsze przechowywać produkt w oryginalnym opakowaniu.

Przechowywanie

Data ważności: 1 rok od daty produkcji.

Opakowanie

Rozmiar opakowania

750ml ℮

Wymiar liczbowy

Wymiar liczbowy - 750

Informacje o recyklingu

Opakowanie - Nadające się do recyklingu

Wymiar
Wymagana wysokość na półce (mm)Wymagana szerokość na półce (mm)Wymagana głębokość na półce (mm)
2859057

(Zasady Wymiarowania Opakowań GS1)

Jednostka (specyficzna)

Jednostka (specyficzna) - Mililitrów

Rodzaj opakowania

Typ - Butelka plastikowa

Waga

Waga brutto - 858

Jednostka sprzedażowa

Wysokość - 285
Szerokość - 90
Głębokość - 57

Obsługa klienta

Adres zwrotny

Orbico Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Wołoska 5
02-675 Warszawa
Polska
Telefon +48323256100

Adres dystrybutora

Orbico Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Wołoska 5
02-675 Warszawa
Polska
Telefon +48323256100

Telefon kontaktowy

+48323256100

Rozszerzone dane

Regulacje CLP

środowisko - Uwaga
wykrzyknik - Uwaga

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

ACE ULTRA POWER GEL ODTŁUSZCZAJĄCY ŻEL Z WYBIELACZEM. UWAGA. Może powodować korozję metali. Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Uwaga! Nie stosować razem z innymi produktami. Może wydzielać niebezpieczne gazy (chlor). Chronić przed dziećmi. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

Język produktu

Język danych - polski
Główny język opisu - polski

Języki na opakowaniu

  • bułgarski
  • mołdawski
  • polski
  • rumuński

Podzielony opis produktu

Nazwa funkcjonalna - Odtłuszczający żel z wybielaczem
Wariant - Lemon

Dodano produkt do koszyka
× Błąd! Nie udało się dodać produktu do koszyka.

Brakuje Ci jakiegoś produktu? Napisz!